Selecteer een pagina

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel gezondheidsproblemen
kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel
gezondheidsproblemen kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het
onderzoek veel 
gezondheids-
problemen
kan
voorkomen
"

Veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment naar het Amphia ziekenhuis komen voor het vervolgonderzoek in verband met het coronavirus?

Ja, deelnemers van het NierCheck onderzoek weer terecht in het Amphia ziekenhuis.

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus heeft het onderzoek tijdelijk stil gelegen. Ondertussen is de situatie gelukkig zo verbeterd dat het weer verantwoord is om het onderzoek te herstarten. Ook het vervolgonderzoek in het Amphia ziekenhuis kan weer veilig plaatsvinden. 

Het ziekenhuis houdt uiteraard rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM en vraagt ook aan u om maatregelen te nemen. Hierbij geldt het houden van 1.5 meter afstand tot andere personen. Ook vragen wij u op een ander moment te komen wanneer u klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, hoesten en niezen, óf als u contact hebt met iemand die het Corona-virus heeft. Wij verzoeken u ook om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor verdere informatie over de Corona maatregelen in het ziekenhuis kunt u kijken op www.amphia.nl.

Tot wanneer kan ik meedoen aan het NierCheck onderzoek?

We geven alle deelnemers nog de tijd om de urinetest(en) te doen en om naar het vervolgonderzoek in het Amphia te komen tot het eind van januari 2021. Daarna sluiten we het onderzoek af en zullen we de resultaten van het onderzoek gaan bekijken.

Het is dus belangrijk dat wanneer u de urinetest nog niet hebt gedaan (en u wel mee wilt doen) deze zo snel mogelijk doet. Zo is er hierna nog tijd voor een eventuele vervolgtest en vervolgonderzoek.

Ik ben al onder behandeling voor nier-, hart- of vaatziekten. Is het zinvol als ik mee doe?

Ja, wij vragen u om deel te nemen aan dit onderzoek wanneer al weet dat u te veel eiwit in uw urine heeft, of wanneer u onder behandeling bent voor nier-, hart- of vaatziekten bij de huisarts of specialist. Dit vragen we omdat we dan beter kunnen inschatten wat de toegevoegde waarde van de NierCheck urinetest is.

Ook vragen we u om mee te doen als u al weet al dat u een hoge bloeddruk, suikerziekte of hoog cholesterol heeft. Het kan namelijk zijn dat nog een andere nier-, hart- of vaatziekte opgespoord wordt. Ook kunnen de uitslagen aangeven dat uw behandeling mogelijk aangepast moet worden.

Er ontbreekt iets wat in de uitnodigingsbrief genoemd wordt. Wat moet ik doen?

Neem ik dit geval contact op met het NierCheck onderzoeksteam.

Wat is het NierCheck onderzoek?

Het NierCheck onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. Met het onderzoek willen we kijken of door het meten van eiwitverlies in de urine mensen opgespoord kunnen worden die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten. Door deze mensen op te sporen kunnen zij vroeg behandeld worden en kan mogelijk erger (nier-, hart- of vaatziekte) voorkomen worden.

Wat is de hoofdvraag van het onderzoek?

De hoofdvraag van het NierCheck onderzoek is hoeveel mensen we met screening op eiwitverlies in de urine kunnen opsporen die een hoger risico hebben op het ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten en die baat hebben bij (vroege) behandeling.

De resultaten van het NierCheck onderzoek kunnen worden gebruikt om aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies te geven. De minister kan dan een besluit nemen of een bevolkingsonderzoek naar eiwitverlies in de urine in Nederland zal worden ingevoerd voor het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten.

Waar moet ik aan voldoen om mee te kunnen doen?

Als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen mag u meedoen. Hiervoor moet u wel eerst het toestemmingsformulier invullen.

Wanneer u al weet dat u eiwit in uw urine heeft, of als u een nierziekte heeft of hart- en vaatziekten, willen we u vragen om ook mee te doen met het NierCheck onderzoek.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen, maar wil wel graag meedoen, kan dat?

Nee, helaas kunt u niet meedoen als u geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen. Voor het NierCheck onderzoek is een willekeurige selectie gemaakt van 15.000 mensen die wonen in de gemeente Breda. Niet alle 15.000 mensen worden tegelijkertijd uitgenodigd. Het kan dus zijn dat u later nog wordt uitgenodigd.

Hoe doe ik de NierCheck?

Klik hier voor de instructies voor de NierCheck A.

Korte instructies voor NierCheck A:
Stap 1: Pak de envelop uit. Doe de test op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend.
Stap 2: Draai de dop van het buisje en pak het gele staafje met vilt vast.
Stap 3: Op het toilet: plas eerst 1-2 tellen. Plas dan 3 tellen op het viltje, zodat deze urine opneemt.
Stap 4: Doe het gele staafje met het vilt in het buisje en draai de dop er stevig op.
Stap 5: Doe het verzendbuisje daarna in het plastic zakje en sluit deze.
Stap 6: Schrijf op de achterkant van het zakje de datum van de urinetest.
Stap 7: Vul het toestemmingsformulier in (alleen wanneer u een 1e test doet).
Stap 8: Doe het plastic zakje (en het toestemmingsformulier) in de retour-envelop.
Stap 9: Doe de retour-envelop in de postbus op dezelfde dag dat u de test heeft gedaan.
Stap 10: U ontvangt per post de uitslag met eventuele vervolgstappen.

Klik hier als u wilt weten hoe NierCheck B uitgevoerd moet worden.

Stap 1: Download de NierCheck app vanuit de App Store of Google Play.
Stap 2: Open de app en volg de instructies.
Stap 3: U krijgt uw uitslag direct in de app te zien.

Wanneer moet ik de urinetest doen? En wanneer niet?

Wij vragen u om de test wel te doen:

 • In de ochtend. Tijdens de nacht drinkt u niet. Daardoor is de ochtendplas heel geconcentreerd. Dat betekent dat er weinig water in zit. Daarom is ochtendurine erg geschikt voor onderzoek. Het hoeft niet per se de eerste ochtendurine na het wakker worden te zijn, dit mag ook de tweede of derde urine in de ochtend zijn.
 • Met mid-stroom urine: Plas eerst een klein beetje uit in het toilet, gebruik de volgende urine om te verzamelen en plas daarna de rest uit in het toilet. Deze methode voorkomt dat er mogelijk wat vuil uit de plasbuis in het absorptieviltje komt.
 • Voor de NierCheck A (urinebuisje naar het lab versturen) is het belangrijk dat de test op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag wordt gedaan in verband met het versturen via de post. De hoeveelheid eiwit in uw urine moet namelijk zo snel mogelijk gemeten worden. Omdat de test met de post verstuurd moet worden naar het laboratorium en de post niet opgehaald wordt en wordt bezorgd in het weekend, vragen wij u de test niet op vrijdag of het weekend te doen (dus wel op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag).

Wij vragen u de test niet te doen op het moment dat u:

 • Koorts heeft
 • Een blaasontsteking heeft
 • Zwanger bent
 • Ongesteld bent
 • De dag ervoor intensief gesport heeft

Wat betekent de uitslag van mijn test?

Eerste test
De volgende resultaten zijn mogelijk:

1. Normale hoeveelheid eiwit in de urine: De hoeveelheid eiwit in uw urine is normaal. Er is geen vervolgonderzoek
nodig. Het onderzoek is nu klaar voor u.

 2. Te hoge hoeveelheid eiwit in de urine (abnormaal, of hoog abnormaal genoemd in de app): Er is een te hoge hoeveelheid eiwit in uw urine gevonden. Dit kan een momentopname zijn. Eiwitverlies kan soms tijdelijk te hoog zijn. Bijvoorbeeld bij koorts of na intensief sporten. Daarom moet er een extra test worden gedaan. Blijkt ook uit deze test dat u te veel eiwit in de urine heeft, dan wordt u uitgenodigd voor vervolgonderzoek.

 

Tweede test
De volgende resultaten zijn mogelijk:

1. Normale hoeveelheid eiwit in de urine: Uit de eerste test bleek dat de hoeveelheid eiwit in uw urine te hoog was. Bij de tweede test is een normale hoeveelheid eiwit in uw urine gevonden. Om zeker te zijn van de uitslag, vragen we u een derde urinetest te doen. Deze test zal definitief aangeven of de hoeveelheid eiwit in uw urine normaal is of te hoog is. De test vindt u bijgevoegd.  Wilt u deze test doen binnen 2 weken na het ontvangen van deze brief? U kunt de test op dezelfde manier doen als de eerste testen. Belangrijk is dat u de test direct na het afnemen terugstuurt zoals aangegeven in de instructies.

2. Te hoge hoeveelheid eiwit in de urine (abnormaal, of hoog abnormaal genoemd in de app): In de eerste test die u heeft gedaan bleek dat er mogelijk te veel eiwit in uw urine zit. In de extra test die u heeft gedaan is dit bevestigd: er is weer te veel eiwit in uw urine gevonden.  Eiwit in de urine kan een teken zijn van nierschade. Deze schade kan komen door bijvoorbeeld een nierziekte, hoge bloeddruk, suikerziekte of hoog cholesterol. Soms zijn deze aandoeningen nog niet bekend en is te veel eiwit in de urine het eerste dat gevonden wordt. Om erachter te komen of u één van deze aandoeningen heeft, is vervolgonderzoek nodig.

Derde test
De volgende resultaten zijn mogelijk:

1. Normale hoeveelheid eiwit in de urine: In het kader van dit onderzoek is er geen reden voor vervolgonderzoek. De eerste test liet wat eiwit in de urine zien, maar beide extra testen niet. Het is mogelijk dat u tijdelijk een hogere hoeveelheid eiwit in uw urine had bij de eerste test. Bijvoorbeeld door ziekte of koorts, een blaasontsteking, of door lichamelijke inspanning. De kans dat u toch een belangrijke hoeveelheid eiwit verliest in de urine is erg klein.

 2. Te hoge hoeveelheid eiwit in de urine (abnormaal, of hoog abnormaal genoemd in de app): In de eerste test die u heeft gedaan bleek dat er mogelijk te veel eiwit in uw urine zit. In de tweede test werd een normale hoeveelheid eiwit in uw urine gevonden. In de derde test die u heeft gedaan is er weer te veel eiwit in uw urine gevonden. In 2 van de 3 urinetesten is een te hoge hoeveelheid eiwit gevonden. Een hoge hoeveelheid eiwit in de urine kan een teken zijn van nierschade. Deze schade kan komen  door bijvoorbeeld een nierziekte, hoge bloeddruk, suikerziekte of hoog cholesterol. Soms zijn deze aandoeningen nog niet bekend en is te veel eiwit in de urine het eerste dat gevonden wordt. Om erachter te komen of u één van deze aandoeningen heeft is vervolgonderzoek nodig.

Wat houdt het vervolgonderzoek in het Amphia ziekenhuis in?

Het vervolgonderzoek vindt plaats in het Amphia ziekenhuis in Breda (locatie Molengracht). Dit onderzoek bestaat uit het meten van uw lengte, gewicht en bloeddruk. Ook wordt er wat bloed afgenomen voor het meten van uw bloedsuiker, cholesterol en nierfunctie. De hoeveelheid eiwit in uw urine wordt ook nog een keer gemeten. Het vervolgonderzoek zal ongeveer 20 minuten duren.

Voor het vervolgonderzoek kunt u elke maandag t/m vrijdag tussen 7:30 uur en 16:30 uur terecht in het Amphia ziekenhuis in Breda, locatie Molengracht. Hier kunt u zich melden bij de balie van bloedafname Oost 10. U hoeft dus van te voren geen afspraak te maken. Wel vragen wij om binnen 2 weken na het ontvangen van deze uitnodiging naar het ziekenhuis te komen voor het vervolgonderzoek.


Waar:                  
Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht, bloedafname Oost 10
                              (adres: Molengracht 21, 4818 CK Breda)

Wanneer:           Elke maandag t/m vrijdag tussen 7:30 uur en 16:30 uur (niet op feestdagen)


Wat moet u meenemen naar het vervolgonderzoek?

 • De uitnodigingsbrief
 • De ingevulde vragenlijst

Betekent het dat mijn nieren gezond zijn als er een normale hoeveelheid eiwit in mijn urine wordt gevonden?

De test is een momentopname en biedt geen garantie dat uw nieren volledig gezond zijn of gezond blijven. Ook zijn er nierziektes waarbij de functie van de nier wel verminderd is, maar waarbij geen verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine wordt gevonden. Wij adviseren u dan ook aan om naar de huisarts te gaan wanneer u klachten heeft of krijgt.

  Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

  Nee, er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Ook uw zorgverzekering ontvangt geen rekening. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nierstichting en de overheid (Topsector Life Sciences & Health). We vergoeden gemaakte reiskosten en eventuele parkeerkosten voor het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis.

  Wel kan het zo zijn dat uw huisarts er eventueel voor kiest om aanvullende onderzoeken te doen of medicijnen voor te schrijven op basis van de bevindingen van het vervolgonderzoek. Dit valt dan niet meer onder dit proefbevolkingsonderzoek, maar onder uw ziektekostenverzekering, omdat het normale patiëntenzorg is.

  Hoe kan ik mijn reiskosten naar het Amphia terugkrijgen?

  U kunt uw reiskosten naar het Amphia ziekenhuis declareren met het reiskostenformulier. Deze kunt u downloaden door hier te klikken.

  Deze kunt u via de e-mail versturen naar niercheck@umcg.nl of per post (postzegel niet nodig) naar:

  UMCG
  T.a.v. NierCheck onderzoek
  Nefrologie AA53
  Antwoordnummer 331
  9700 VB Groningen

  Zal ik aan het onderzoek herinnerd worden?

  Wanneer u de NierCheck test nog niet heeft gedaan binnen drie weken na het toesturen van de uitnodiging, ontvangt u een herinnering. Na zes weken na het toesturen van de eerste uitnodiging zult u een tweede herinnering ontvangen wanneer u nog niet heeft gereageerd.

  Waar geef ik precies toestemming voor met de toestemmingsverklaring?

  Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek is het heel belangrijk dat u hier toestemming voor geeft. Dit is nodig omdat het in Nederland verplicht is dat alle deelnemers van een wetenschappelijk onderzoek verklaren dat zij vrijwillig mee doen aan het onderzoek. Belangrijk: zonder het volledig ingevulde toestemmingsformulier kunt u niet deelnemen aan het NierCheck onderzoek!

  De mensen die zijn uitgenodigd voor de NierCheck A, hebben een papieren toestemmingsformulier toegestuurd gekregen. Wij vragen hen deze in te vullen en samen met het urinebuisje in de retour envelop mee te sturen naar het laboratorium. Omdat de NierCheck B test een thuistest is, hebben we het toestemmingsformulier opgenomen in de NierCheck app. Deelnemers kunnen via de app hun toestemming geven.

  Niet alleen voor uw deelname, maar ook voor andere zaken vragen wij u om toestemming. Graag leggen we hieronder uit waar u precies toestemming voor geeft:

  • Basisregistratie Personen
   In de Basisregistratie Personen staan gegevens van u opgeslagen, zoals uw naam, adres, geboortedatum enzovoorts. Deze gegevens worden bijvoorbeeld ook door de overheid gebruikt om u brieven te kunnen sturen. Wij hebben een streng proces moeten volgen waarbij wij toestemming hebben moeten vragen en uit hebben moeten leggen waarom we de gegevens nodig hebben. Wij krijgen uit de Basisregistratie Personen enkel uw gegevens te zien die nodig zijn om te controleren of u de persoon bent naar wie we een brief willen sturen (naam, geboortedatum en geslacht). Ook krijgen we de gegevens die nodig zijn om u te bereiken (naam, adres, postcode en woonplaats). We vinden het namelijk belangrijk dat we u op de juiste manier aanschrijven en bovendien hoeft u zo niets door te geven als u verhuist. Uw nieuwe adresgegevens komen dan vanzelf bij ons binnen. Ook krijgen we een seintje als iemand is overleden. Deze informatie krijgen we, om te voorkomen dat we iemand benaderen om deel te nemen terwijl hij of zij is overleden. Dat vinden we niet netjes. Uiteraard krijgen we deze informatie alleen tijdens de looptijd van de studie. Daarna mogen we deze gegevens niet meer ontvangen.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
   We willen kijken of er na 5-10 jaar minder sterfte en ziekte door nier-, hart- en vaatziekten voorkomt als het risico op nier-, hart- en vaatziekten vroegtijdig opgespoord en behandeld wordt. Daarom is het belangrijk te weten of mensen zijn behandeld of opgenomen zijn in het ziekenhuis voor nier-, hart- en vaatziekten. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek houden ze gegevens bij welke deelnemers zijn behandeld, opgenomen zijn in het ziekenhuis, wie overleden zijn en wat de doodsoorzaak was. Het is belangrijk dat wij hierover heel precieze informatie hebben. Pas dan kunnen we zeggen of het zinvol is om het risico vroegtijdig op te sporen.
  • Mijn ziektekostenverzekeraar
   Wij zullen géén medische gegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal ook nóóit inzage krijgen in uw onderzoeksgegevens. Het enige waar wij uw toestemming voor vragen is dat wij later kosten gerelateerd aan nier-, hart- en vaatziekten mogen opvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. De reden om dit te doen is dat we willen weten hoeveel het kost om via het NierCheck proefbevolkingsonderzoek op eiwit in de urine nier-, hart- en vaatziekten te voorkomen. Als dit bedrag te hoog is, dan zal het moeilijk zijn om in de toekomst een bevolkingsonderzoek in Nederland in te voeren. De andere kant is dat het mogelijk juist kosten bespaart. De behandeling van nier-, hart- en vaatziekten is vaak duur, en we hopen deze aandoeningen te kunnen voorkomen. Vandaar dat we willen weten wat de kosten zijn. De ziektekostenverzekeraar is verder op geen enkele wijze betrokken bij ons onderzoek. De ziektekostenverzekeraar kan dus ook niet achterhalen of u mogelijk een verhoogd risico loopt op nier-, hart- en vaatziekten.

  Alle informatie zal alleen voor het NierCheck onderzoek worden gebruikt. We zullen géén van de bovengenoemde organisaties medische informatie over u geven.

  Aanvullende toestemming
  Wanneer bij u een verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine wordt gevonden, wordt u uitgenodigd voor een vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis. Hiervoor zult u een extra toestemmingsformulier ontvangen waarin we uw toestemming vragen voor:

  • Het doorgeven van de uitslagen aan uw huisarts
   De uitslagen van het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis (uw bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, nierfunctie) zullen wij ook naar uw huisarts sturen. Het is namelijk belangrijk dat als er afwijkende uitslagen gevonden worden, u hiervoor wordt behandeld. Wij doen dit niet in het NierCheck onderzoek, maar dit zal uw huisarts beslissen.
  • Gegevens opvragen bij uw huisarts en apotheek
   Graag willen wij aan het eind van het onderzoek weten wie er behandeld is voor nier-, hart- en vaatziekten naar aanleiding van de uitslagen van het NierCheck onderzoek. Hiervoor willen we uw gegevens opvragen bij uw huisarts en apotheek.
  • Bewaren van restmateriaal urine en bloed
   Tijdens het vervolgonderzoek in het Amphia ziekenhuis wordt er bloed afgenomen voor de bepaling van risicofactoren van nier-, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld cholesterol en bloedsuiker). Ook wordt de hoeveelheid eiwit in uw urine nogmaals gemeten. Na het meten van de risicofactoren blijft er een kleine hoeveelheid bloed en urine over. Graag zouden wij het restmateriaal willen bewaren voor andere onderzoeken in het kader van het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten. Er wordt dus geen extra bloed afgenomen.

    

   Kan ik een kopie krijgen van mijn ingevulde toestemmingsformulier?

   In Nederland is het verplicht dat alle deelnemers van een wetenschappelijk onderzoek verklaren dat zij vrijwillig mee doen aan het onderzoek. Dit doen we door middel van het toestemmingsformulier. De NierCheck onderzoekers bewaren elk getekend toestemmingsformulier.

   Deelnemers van de NierCheck B ontvangen automatisch een kopie van het getekende toestemmingsformulier via de e-mail. Wanneer u deze niet ontvangen heeft na het doen van de test, is de e-mail mogelijk in uw spambox terecht gekomen.

   Wanneer u deelneemt aan NierCheck A en u een kopie wilt van uw toestemmingsformulier, neem dan contact op met de NierCheck onderzoekers.

   Ik wil niet deelnemen. Moet ik iets doen?

   Als u niet wil deelnemen aan het NierCheck onderzoek hoeft u niets te doen. U mag ook altijd besluiten te stoppen met het onderzoek. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.

   Wat kunnen de nadelen zijn van de deelname?

   Een mogelijk nadeel van deelname aan het NierCheck onderzoek kan zijn dat het onderzoek spanning oplevert. Ook is het mogelijk dat de test niet 100% nauwkeurig is en niet iedereen met een verhoogd risico op nier-, hart- en vaatziekten wordt opgespoord.

   Kan mijn partner, een vriend of familielid in mijn plaats meedoen?

   De uitnodiging is alleen geldig voor degene aan wie de uitnodigingsbrief gericht is. Het is daarom NIET mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen aan het NierCheck onderzoek.

   Hoe komen de onderzoekers aan mijn (adres)gegevens?

   De onderzoekers hebben uw (adres)gegevens via de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens uit de Basisregistratie Personen ontvangen. De onderzoekers hebben hierbij precies moeten vertellen waarom deze gegevens nodig zijn en hoe zij zullen omgaan met de privacy van de betrokkenen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft het onderzoeksteam goedkeuring gegeven om de gevraagde gegevens te gebruiken. De adressen van deelnemers zullen worden gebruikt voor het sturen van een uitnodiging voor deelname, voor eventuele herinneringsbrieven en voor uitslagen van het onderzoek.  Uiteraard krijgen we deze informatie alleen tijdens de looptijd van de studie. Daarna ontvangen we deze gegevens niet meer.

   Ik ben mijn urinebuisje/teststrookje of toestemmingsverklaring kwijt. Wat moet ik doen?

   Bent u uw urinebuisje, teststrookje of toestemmingsverklaring kwijt en wilt u meedoen aan het onderzoek? U kunt dan contact opnemen met het NierCheck onderzoeksteam om een nieuwe test te krijgen.

   Moet ik een postzegel plakken op de retour envelop?

   Nee, u hoeft geen postzegel te plakken op de retour envelop. Er staat een antwoordnummer op de retour envelop. Naar antwoordnummers kunt u altijd kosteloos verzenden. 

   Ik heb geen smartphone, dus ik kan de NierCheck app niet downloaden. Wat moet ik doen?

   Bent u door middel van loting in onderzoeksgroep NierCheck B (een urinetest met een teststrookje en een app) ingedeeld maar kunt u de NierCheck app niet downloaden omdat u geen smartphone heeft? Vraag er dan eentje te leen van een vriend of familielid. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u helaas niet deelnemen aan het onderzoek.

   Ik heb de NierCheck gedaan, maar nog geen brief met de uitslag ontvangen. Hoe kan dat?

   Helaas duurt de verwerking van de uitslagen soms wat langer dan we verwacht hadden, met in totaal 15.000 mensen die uitgenodigd worden voor het onderzoek. We zijn hard bezig om zo snel mogelijk om alle informatie te verwerken en iedere deelnemer binnen de afgesproken termijn de brief met uitslag toe te sturen. We willen dit uiteraard heel zorgvuldig doen, en daarom kan dit soms wat langer duren. Mocht de uitslag toch te lang op zich laten wachten, dan kunt u contact opnemen met de NierCheck onderzoekers.

   Worden deelnemers aan het NierCheck onderzoek geïnformeerd over de resultaten?

   Het duurt nog wel even voor de eerste resultaten van het NierCheck onderzoek bekend zijn. Als die er zijn, zullen we dit publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Ook zullen we de conclusies van het NierCheck onderzoek bekend maken op de website, en wanneer mogelijk in een lokale krant en/of via een nieuwszender. Over uw persoonlijke onderzoeksresultaten (de uitslagen van uw onderzoeken) wordt u natuurlijk altijd geïnformeerd.

   Hoe zit het met mijn privacy?

   We gebruiken alle onderzoeksgegevens (de uitslagen en opgevraagde gegevens) alleen voor het NierCheck onderzoek. We zorgen dat onderzoekers niet weten van wie die gegevens zijn. Dit doen we door uw persoonsgegevens (naam, adres en geboortedatum) te koppelen aan een code. De onderzoekers zien alleen de code en zullen uw naam dus ook niet gebruiken in artikelen of rapporten die zij schrijven. Een paar medewerkers kunnen wel bij uw naam en adres. Dat is nodig om u bijvoorbeeld uit te nodigen voor het doen van de test, of de uitslag van het onderzoek te laten weten. Deze medewerkers houden zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We gebruiken alle informatie over u alleen voor het NierCheck onderzoek. We geven niemand uw medische gegevens. De verzamelde gegevens worden gedurende 15 jaar na het eindigen van dit onderzoek bewaard. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hierna zullen alle gegevens worden vernietigd.

   Wie voeren het onderzoek uit?

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van het Amphia Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het NierCheck onderzoek is samenwerkingsproject tussen de Nierstichting, het Amphia Ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Copernicus Interchange Technology B.V., E-Zorg B.V. en Healthy.io Ltd.

   Wordt mijn huisarts geïnformeerd bij deelname?

   Alle huisartsen in de regio Breda hebben algemene informatie over dit onderzoek ontvangen. Uw huisarts ontvangt uw resultaten alleen wanneer u deelneemt aan het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis en alleen wanneer u hier ook toestemming voor geeft. Wanneer het nodig is kan de huisarts dan met u een behandelplan afspreken.

    Heeft u vragen?

    U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

    Contactformulier

    Samenwerking