Selecteer een pagina

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Achtergrond onderzoek

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van hoge bloeddruk of diabetes. Chronische nierschade veroorzaakt aspecifieke symptomen, zoals vermoeidheid en verminderd fysiek functioneren, die alleen verschijnen wanneer de nierfunctie is verlaagd tot minder dan 30%. Op dat moment hebben preventieve maatregelen slechts een beperkte werkzaamheid. 

Chronische nierschade kan worden vastgesteld door een verminderde nierfunctie (eGFR) of verhoogde albuminurie aan te tonen. Terwijl in het verleden de meeste aandacht vooral was gericht op een verminderde nierfunctie, is recent de aandacht meer verschoven naar verhoogde albuminurie. Reden voor deze verandering is dat screening op een verminderde nierfunctie alleen laattijdige interventie mogelijk maakt (omdat patiënten al in dichter bij nierfunctievervangende therapie in de buurt zijn). Daarentegen hebben veel mensen met verhoogde albuminurie nog steeds een normale nierfunctie, waardoor een vroege start van een preventieve behandeling mogelijk is. Deze vroege start van de behandeling levert meer gezondheidswinst op dat late start van behandeling.

Verhoogde albuminurie is niet alleen een maat van glomerulaire schade, maar wordt ook in toenemende mate erkend als een marker van vasculaire endotheelschade. Hierdoor is het toe te passen als vroege voorspeller voor progressief nierfunctieverlies, maar ook voor progressieve cardiovasculaire ziekte (Hillege 2001, Arnlov 2005, Verhave 2004). In een eerdere studie is al vastgesteld dat de meerderheid (65%) van mensen met toegenomen albuminurie ook hypertensie, diabetes mellitus of hypercholesterolemie hebben. Bij twee derde van deze mensen waren deze aandoeningen nog niet gediagnosticeerd (Ozyilmaz 2010). Vroege opsporing van verhoogde albuminurie zou daarom kunnen leiden tot vroege opsporing van deze cardiovasculaire risicofactoren en daarmee tot preventie van nier-, hart- en vaatziekten als deze risicofactoren in een vroeg stadium worden behandeld.

Screening op verhoogde albuminurie voldoet aan de meeste criteria voor bevolkingsonderzoeken (Wilson & Jungner 1968, Andermann 2008); namelijk dat chronische nierschade leidt tot belangrijke gezondheidsconsequenties, dat het begin van de ziekte het asymptomatisch verloopt en dat en een goede behandeling voorhanden is. Tevens is er een niet-invasieve screeningsmethode beschikbaar. Er is eerder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een bevolkingsonderzoek naar albuminurie. Hiervoor was vanuit de bevolking veel animo. Door onvoldoende opvolgen van de testinstructies en technische materiaalproblemen leidde dit echter tot veel vals-positieve testen. Ook is er nationaal en internationaal veel behoefte aan onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van screening op albuminurie om ziektelast te verlagen wat betreft nier-, hart- en vaatziekten. Dit huidige wetenschappelijke proefbevolkingsonderzoek kijkt de naar de implementatie van twee verschillende, verbeterde screeningsmethodes en zal tevens een kosteneffectiviteit studie verrichten.

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking