Selecteer een pagina

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Follow-up

Follow-up huisarts
Om te onderzoeken of screening op albuminurie onder de Nederlandse bevolking (kosten) effectief is, is het van belang om te weten of de mensen waarbij naast verhoogde albuminurie nog andere afwijkingen worden gevonden, uiteindelijk ook naar de huisarts gaan voor behandeling. Hiervoor willen we na afloop van de studie graag de huisartsen en apotheken van alle deelnemers waarbij afwijkingen zijn gevonden benaderen. Dit om te onderzoeken of deze deelnemers naar de huisarts zijn gegaan en zo ja, of en hoe ze behandeld zijn (leefstijladviezen en/of medicamenteus).

Registratiesystemen
Ook zullen we na 5-10 jaar kijken of er verschil is in ziekte en sterfte tussen de verschillende studiegroepen zullen we een koppeling maken met registratiesystemen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking