Selecteer een pagina

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Veelgestelde vragen

Ik heb geen informatie ontvangen over het NierCheck onderzoek, klopt dat?

Naar huisartsen uit de gemeente Breda hebben we een informatiebrief over het NierCheck onderzoek verstuurd. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via 050 361 32 21 of via niercheck@umcg.nl. Wij zullen dan zorgen dat u deze informatiebrief alsnog krijgt.

Wie heeft toestemming gegeven voor het doen van het NierCheck onderzoek?

Het NierCheck onderzoek is een onderzoek dat getoetst moest worden in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze toetsing is gedaan door de Medische Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Kan ik als huisarts patiënten aanmelden voor de studie?

Het huidige onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. Voor het NierCheck onderzoek is een willekeurige selectie gemaakt van 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot en met 80 jaar die wonen in de gemeente Breda. Niet alle 15.000 mensen worden tegelijkertijd uitgenodigd. Het kan dus zijn dat uw patiënten later nog worden uitgenodigd om deel te nemen. Het is dus niet mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek wanneer er geen uitnodigingsbrief is ontvangen.

Hoeveel deelnemers kan ik als huisarts verwachten?

We verwachten dat uiteindelijk in totaal ongeveer 600 mensen worden uitgenodigd voor meting van risicofactoren voor nier-, hart- en vaatziekten in het Amphia Ziekenhuis. Dit kunnen ongeveer 10 tot 20 mensen uit een huisartsenpraktijk zijn. Dit zal gebeuren over een periode van ongeveer een drie tot 4 maanden. Dit betekent dat de belasting voor u beperkt zal zijn.

Waarom is er gekozen voor de gemeente Breda?

Het is wenselijk dat de huidige studiepopulatie een afspiegeling is van de uiteindelijke toekomstige doelpopulatie. Mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 45 tot en met 80 jaar wonende in de gemeente Breda (Bavel, Breda, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout) zijn een goede weerspiegeling van de Nederlandse bevolking wat betreft leeftijds- en geslachtsverdeling, maar ook wat betreft sociaal economische klasse. Deze bevindingen zijn gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Welke uitslagen ontvang ik als huisarts?

De albumine-creatinine uitslagen van de NierCheck zullen in eerste instantie niet met de huisarts worden gedeeld. Alleen wanneer de deelnemer deelneemt aan het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis, zal de huisarts van een deelnemer schriftelijk worden geïnformeerd over uitslagen. Wanneer er afwijkingen worden gevonden, zullen bij deze uitslagen ook de behandeladviezen conform de geldende NHG standaarden CardioVasculair RisicoManagement, Chronische Nierschade en Diabetes Mellitus worden vermeld. 

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking