Selecteer een pagina

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Rol van de huisarts

De albumine-creatinine uitslagen van de NierCheck zullen in eerste instantie niet met de huisarts worden gedeeld. Alleen wanneer de deelnemer deelneemt aan het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis, zal de huisarts van een deelnemer schriftelijk worden geïnformeerd over uitslagen.

Wat biedt de NierCheck u als huisarts?
Van een deel van uw patiëntenpopulatie wordt de aanwezigheid van verhoogde albuminurie beoordeeld en bij afwijkende waarden wordt ook de aanwezigheid van hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en/of verminderde nierfunctie gecontroleerd. Vroege herkenning en behandeling van deze ziektebeelden kan schade in de toekomst helpen voorkomen. De uitslagen worden aan u en uw patiënt bekend gemaakt.

Wat vraagt de NierCheck van u als huisarts?
Als er afwijkingen worden geconstateerd, zoals nog niet bekende hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en/of verminderde nierfunctie, dan zullen we de betrokken personen per brief hierover informeren. Zij krijgen het advies zich bij de huisarts te melden voor vervolgbeleid, waarbij u volgens de huisartsenrichtlijnen het beleid in kunt zetten. De huisartsen zullen een week eerder de uitslagen van de metingen ontvangen. Bij deze uitslagen zullen ook de behandeladviezen conform de geldende NHG standaarden CardioVasculair RisicoManagement, Chronische Nierschade en Diabetes Mellitus worden vermeld. We verwachten dat uiteindelijk in totaal ongeveer 600 mensen worden uitgenodigd voor meting van risicofactoren voor nier-, hart- en vaatziekten in het Amphia Ziekenhuis. Dit kunnen ongeveer 10 tot 20 mensen uit een huisartsenpraktijk zijn. Dit zal gebeuren over een periode van ongeveer een drie tot 4 maanden. Dit betekent dat de belasting voor u beperkt zal zijn.

Behandelprotocol
Geadviseerd wordt om deelnemers met verhoogde albuminurie, chronische nierschade, hypertensie, hypercholesterolemie en/of diabetes mellitus te behandelen volgens de geldende richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bij afwijkende uitslagen zullen daarom behandeladviezen conform de geldende NHG standaarden CardioVasculair RisicoManagement, Chronische Nierschade en Diabetes Mellitus worden vermeld.

Rol van de huisarts bij de aanmelding van de deelnemers
Het huidige onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. Voor het NierCheck onderzoek is een willekeurige selectie gemaakt van 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot en met 80 jaar die wonen in de gemeente Breda. Niet alle 15.000 mensen worden tegelijkertijd uitgenodigd. Het kan dus zijn dat uw patiënten later nog worden uitgenodigd om deel te nemen. Het is dus niet mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek wanneer er geen uitnodigingsbrief is ontvangen. 

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking