Selecteer een pagina

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel gezondheidsproblemen
kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel
gezondheidsproblemen kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het
onderzoek veel 
gezondheids-
problemen
kan
voorkomen
"

Algemeen

Achtergrond 
Nieren spelen een cruciale rol en zijn het belangrijkste filter in ons lichaam. Ze zuiveren de afvalstoffen uit het bloed en scheiden deze uit via de urine. Als ze minder goed werken heeft dat ingrijpende gevolgen. Bij chronische nierschade is er schade aan het nierweefsel ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals hoge bloeddruk, diabetes of een aangeboren aandoening.

Chronische nierschade is een groot probleem. Volgens cijfers van de Nierstichting heeft 1 op de 10 Nederlanders chronische nierschade (dit zijn in totaal ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders). Bijna de helft van deze mensen weten niet dat zij nierschade hebben. Dit komt doordat de beginfase van chronische nierschade vaak onopgemerkt voorbij gaat. Mensen zijn zich er niet van bewust dat zij deze aandoening hebben omdat er geen tot weinig klachten zijn.

Chronische nierschade is onherstelbaar. Het kan leiden tot nierfalen, met dialyse of transplantatie tot gevolg. Ook hebben mensen met chronische nierschade een hoge kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Om deze gevolgen te voorkomen is vroeg opsporen en juist behandelen van groot belang. Hoe vroeger nierschade wordt ontdekt, hoe eerder dit behandeld kan worden.

Als de nieren gezond zijn, bevat urine vrijwel geen eiwit. De nierfilters zorgen ervoor dat eiwitten in het bloed blijven. Maar bij nierschade kunnen er eiwitten door de filters heen lekken. De eiwitten komen dan in de urine terecht. Een verhoogde hoeveelheid eiwit kan dus een teken zijn van een nierziekte. Ook kan het daarnaast wijzen op schade aan de bloedvaten in de rest van het lichaam. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol of suikerziekte. Dit zijn allemaal risicofactoren voor het ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten.

Door het meten van de hoeveelheid eiwit in de urine kunnen mensen met een te hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol, suikerziekte of een verminderde nierfunctie worden opgespoord. Het is belangrijk dat deze mensen met deze risicofactoren voor nier-, hart- en vaatziekten in een vroege fase worden opgespoord en behandeld om erger te voorkomen. Daarom zou bevolkingsonderzoek naar eiwitverlies in de urine mogelijk een goede optie zijn voor het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten.

Doel
Het Niercheck onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. Met de NierCheck worden mensen met een te hoge hoeveelheid eiwit in de urine opgespoord. Bij deze mensen zal onderzocht worden of er nog andere risicofactoren voor het ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten aanwezig zijn, zoals een te hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, suikerziekte en/of een verminderde nierfunctie, waarmee deze mensen nog niet bekend zijn.

De resultaten van het NierCheck onderzoek kunnen worden gebruikt om aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies te geven. De minister kan dan een besluit nemen of een bevolkingsonderzoek naar eiwitverlies in de urine in Nederland zal worden ingevoerd voor het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten.

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking