Selecteer een pagina

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel gezondheidsproblemen
kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel
gezondheidsproblemen kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het
onderzoek veel 
gezondheids-
problemen
kan
voorkomen
"

Uitslagen

Bij het NierCheck onderzoek zijn twee uitslagen mogelijk:

Normale hoeveelheid eiwit in de urine
De hoeveelheid eiwit in uw urine is normaal. In het kader van het NierCheck onderzoek is er geen aanleiding voor vervolgonderzoek. U bent klaar met het onderzoek.

Te veel eiwit in de urine
Er is een te hoge hoeveelheid eiwit in uw urine gevonden. Dit kan een momentopname zijn. Eiwitverlies kan soms tijdelijk te hoog zijn (bijvoorbeeld bij griep of lichamelijke activiteit). Daarom ontvangt u een extra urinetest voor bevestiging van dit resultaat. Blijkt ook uit deze test dat u te veel eiwit in uw urine heeft, dan wordt u uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. In dit vervolgonderzoek wordt uw risico op nier-, hart- en vaatziekten uitgebreider onderzocht door middel van bloedonderzoek, het meten van uw bloeddruk en het invullen van een vragenlijst.

Vervolgonderzoek bij te veel eiwit in de urine
Wanneer ook uit de extra test blijkt dat u te veel eiwit in de urine heeft, wordt u uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats in het Amphia ziekenhuis in Breda. In dit vervolgonderzoek worden uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten, wordt een urineonderzoek verricht, wordt er wat bloed afgenomen voor een bloedonderzoek (2 buizen van in totaal 7 mL) en vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Op basis van de uitslagen van dit vervolgonderzoek wordt nagegaan of u een te hoge bloeddruk heeft, een te hoog cholesterol, suikerziekte en/of een verminderde nierfunctie. Bovendien wordt ingeschat of u ook behandeling nodig heeft. Deze behandeling gaat dan via uw huisarts.

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking