Selecteer een pagina

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel gezondheidsproblemen
kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het onderzoek veel
gezondheidsproblemen kan voorkomen"

Deelnemer

"Ik hoop dat het
onderzoek veel 
gezondheids-
problemen
kan
voorkomen
"

Toestemming

Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek is het heel belangrijk dat u hier toestemming voor geeft. Dit is nodig omdat het in Nederland verplicht is dat alle deelnemers van een wetenschappelijk onderzoek verklaren dat zij vrijwillig mee doen aan het onderzoek. Belangrijk: zonder het volledig ingevulde toestemmingsformulier kunt u niet deelnemen aan het NierCheck onderzoek!

De mensen die zijn uitgenodigd voor de NierCheck A, hebben een papieren toestemmingsformulier toegestuurd gekregen. Wij vragen hen deze in te vullen en samen met het urinebuisje in de retour envelop mee te sturen naar het laboratorium. Omdat de NierCheck B test een thuistest is, hebben we het toestemmingsformulier opgenomen in de NierCheck app. Deelnemers kunnen via de app hun toestemming geven. Niet alleen voor uw deelname, maar ook voor andere zaken vragen wij u om toestemming. Graag leggen we hieronder uit waar u precies toestemming voor geeft:

 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie Personen staan gegevens van u opgeslagen, zoals uw naam, adres, geboortedatum enzovoorts. Deze gegevens worden bijvoorbeeld ook door de overheid gebruikt om u brieven te kunnen sturen. Wij hebben een streng proces moeten volgen waarbij wij toestemming hebben moeten vragen en uit hebben moeten leggen waarom we de gegevens nodig hebben. Wij krijgen uit de Basisregistratie Personen enkel uw gegevens te zien die nodig zijn om te controleren of u de persoon bent naar wie we een brief willen sturen (naam, geboortedatum en geslacht). Ook krijgen we de gegevens die nodig zijn om u te bereiken (naam, adres, postcode en woonplaats). We vinden het namelijk belangrijk dat we u op de juiste manier aanschrijven en bovendien hoeft u zo niets door te geven als u verhuist. Uw nieuwe adresgegevens komen dan vanzelf bij ons binnen. Ook krijgen we een seintje als iemand is overleden. Deze informatie krijgen we, om te voorkomen dat we iemand benaderen om deel te nemen terwijl hij of zij is overleden. Dat vinden we niet netjes. Uiteraard krijgen we deze informatie alleen tijdens de looptijd van de studie. Daarna mogen we deze gegevens niet meer ontvangen.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  We willen kijken of er na 5-10 jaar minder sterfte en ziekte door nier-, hart- en vaatziekten voorkomt als het risico op nier-, hart- en vaatziekten vroegtijdig opgespoord en behandeld wordt. Daarom is het belangrijk te weten of mensen zijn behandeld of opgenomen zijn in het ziekenhuis voor nier-, hart- en vaatziekten. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek houden ze gegevens bij welke deelnemers zijn behandeld, opgenomen zijn in het ziekenhuis, wie overleden zijn en wat de doodsoorzaak was. Het is belangrijk dat wij hierover heel precieze informatie hebben. Pas dan kunnen we zeggen of het zinvol is om het risico vroegtijdig op te sporen.
 • Mijn ziektekostenverzekeraar
  Wij zullen géén medische gegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal ook nóóit inzage krijgen in uw onderzoeksgegevens. Het enige waar wij uw toestemming voor vragen is dat wij later kosten gerelateerd aan nier-, hart- en vaatziekten mogen opvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. De reden om dit te doen is dat we willen weten hoeveel het kost om via het NierCheck proefbevolkingsonderzoek op eiwit in de urine nier-, hart- en vaatziekten te voorkomen. Als dit bedrag te hoog is, dan zal het moeilijk zijn om in de toekomst een bevolkingsonderzoek in Nederland in te voeren. De andere kant is dat het mogelijk juist kosten bespaart. De behandeling van nier-, hart- en vaatziekten is vaak duur, en we hopen deze aandoeningen te kunnen voorkomen. Vandaar dat we willen weten wat de kosten zijn. De ziektekostenverzekeraar is verder op geen enkele wijze betrokken bij ons onderzoek. De ziektekostenverzekeraar kan dus ook niet achterhalen of u mogelijk een verhoogd risico loopt op nier-, hart- en vaatziekten.

Alle informatie zal alleen voor het NierCheck onderzoek worden gebruikt. We zullen géén van de bovengenoemde organisaties medische informatie over u geven.

Aanvullende toestemming
Wanneer bij u een verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine wordt gevonden, wordt u uitgenodigd voor een vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis. Hiervoor zult u een extra toestemmingsformulier ontvangen waarin we uw toestemming vragen voor:

 • Het doorgeven van de uitslagen aan uw huisarts
  De uitslagen van het vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis (uw bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, nierfunctie) zullen wij ook naar uw huisarts sturen. Het is namelijk belangrijk dat als er afwijkende uitslagen gevonden worden, u hiervoor wordt behandeld. Wij doen dit niet in het NierCheck onderzoek, maar dit zal uw huisarts beslissen.
 • Gegevens opvragen bij uw huisarts en apotheek
  Graag willen wij aan het eind van het onderzoek weten wie er behandeld is voor nier-, hart- en vaatziekten naar aanleiding van de uitslagen van het NierCheck onderzoek. Hiervoor willen we uw gegevens opvragen bij uw huisarts en apotheek.
 • Bewaren van restmateriaal urine en bloed
  Tijdens het vervolgonderzoek in het Amphia ziekenhuis wordt er bloed afgenomen voor de bepaling van risicofactoren van nier-, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld cholesterol en bloedsuiker). Ook wordt de hoeveelheid eiwit in uw urine nogmaals gemeten. Na het meten van de risicofactoren blijft er een kleine hoeveelheid bloed en urine over. Graag zouden wij het restmateriaal willen bewaren voor andere onderzoeken in het kader van het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten. Er wordt dus geen extra bloed afgenomen.

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking