Selecteer een pagina
NierCheck gaat van start!

NierCheck gaat van start!

Deze week gaat het NierCheck onderzoek van start! De eerste mannen en vrouwen in de leeftijd van 45 t/m 80 jaar wonende in de gemeente Breda worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Via de post zullen ze een uitnodiging ontvangen en een urinetest.

NierCheck informatieavond

NierCheck informatieavond

Op dinsdagavond 1 oktober organiseert het Amphia ziekenhuis, samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nierstichting een informatieavond over het NierCheck onderzoek. De informatieavond is bedoeld voor huisartsen en POH’s in de regio Breda. Geïnteresseerde doktersassistenten zijn ook welkom om aan deze avond deel te nemen.

Tijdens de avond zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade en de consequenties voor cardiovasculair risicomanagement en de aanleiding en onderzoeksopzet van het NierCheck onderzoek zullen worden besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de onderzoekers en de betrokken (huis)artsen. In de bijlage vindt u het programma voor deze avond en meer informatie over het onderzoek.

Wanneer & waar:

  • Dinsdag 1 oktober 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Kenniscentrum in het Amphia ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden (via niercheck@umcg.nl) wordt gewaardeerd i.v.m. de organisatie. Accreditatie is aangevraagd.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de NierCheck onderzoekers.

 

 

 

 

Screening op urine eiwitverlies in Amerika

Screening op urine eiwitverlies in Amerika

Hoewel richtlijnen aanbevelen dat patiënten met een hoge bloeddruk gescreend moeten worden op eiwitverlies in de urine, om bijvoorbeeld het risico op nierziekten te verminderen, gebeurt dit lang niet altijd. Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd in de eerstelijns gezondheidszorg in Amerika (Geisenger Health System) om het screenen op eiwitverlies in de urine in patiënten met een hoge bloeddruk te verbeteren. Hiervoor gebruikten ze de door Healthy.io ontwikkelde Dip.io test. Deze test is een thuistest en bestaat uit een urine teststrookje in combinatie met een smartphone app. Met behulp van deze app kan de patiënt zelf thuis de hoeveelheid eiwit in zijn of haar urine bepalen. De onderzoekers concludeerden dat screening op eiwitverlies in de urine met behulp van de Dip.io test het percentage dat deelneemt aan de verhoogd in deze populatie. Door het toepassen van deze screeningsmethode zouden de richtlijnen voor het screenen op eiwitverlies in de urine in bepaalde patiëntengroepen beter nageleefd kunnen worden. Klik hier om het hele artikel te lezen.