Selecteer een pagina
De laatste deelnemers zijn uitgenodigd!

De laatste deelnemers zijn uitgenodigd!

De laatste deelnemers voor het NierCheck onderzoek zijn inmiddels uitgenodigd! We geven alle deelnemers nog de tijd om de urinetest(en) te doen en om naar het vervolgonderzoek in het Amphia te komen tot het eind van januari 2021. Daarna sluiten we het onderzoek af en zullen we de resultaten van het onderzoek gaan bekijken. Mocht u nog iets kwijt willen over het onderzoek, kunt u ons via de website een berichtje sturen of ons een e-mail sturen (niercheck@umcg.nl).

NierCheck onderzoek wordt weer hervat

NierCheck onderzoek wordt weer hervat

In verband met de uitbraak van het coronavirus waren wij genoodzaakt om het NierCheck onderzoek tijdelijk stop te zetten. Nu de situatie omtrent het coronavirus weer verbeterd, kunnen we het onderzoek deze week weer hervatten.

Als u de NierCheck test nog heeft liggen, kunt u deze test nu weer doen. U ontvangt binnen 3 weken van ons de uitslag van de urinetest. Als u de test niet meer heeft, maar u wel graag mee wilt doen. Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar niercheck@umcg.nl of door ons te bellen op 050-3613221 (maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur). We zullen u dan een nieuwe test opsturen.

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om naar het Amphia ziekenhuis te komen voor het vervolgonderzoek. De deelnemers zullen hierover een brief ontvangen.

Het ziekenhuis houdt uiteraard rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM en vraagt ook aan u om maatregelen te nemen. Hierbij geldt het houden van 1.5 meter afstand tot andere personen. Ook vragen wij u op een ander moment te komen wanneer u klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, hoesten en niezen, óf als u contact hebt met iemand die het Corona-virus heeft. Wij verzoeken u ook om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor verdere informatie over de Corona maatregelen in het ziekenhuis kunt u kijken op www.amphia.nl.

 

NierCheck onderzoek tijdelijk stop gezet i.v.m. coronavirus

NierCheck onderzoek tijdelijk stop gezet i.v.m. coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om het NierCheck onderzoek tijdelijk stop te zetten.

De urinetesten worden nog wel verwekt. Ook worden de uitslagen van de urinetesten naar de deelnemers verstuurd. Er worden op dit moment geen vervolgtesten verstuurd. Ook is het momenteel niet mogelijk om voor het vervolgonderzoek naar het Amphia ziekenhuis te komen. Wanneer de situatie omtrent het coronavirus verbetert, wordt het onderzoek hervat. De deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Houd voor de meest recente informatie deze website in de gaten. Bij vragen kunt u contact opnemen met het NierCheck onderzoeksteam:
     – E-mail: niercheck@umcg.nl
     – Telefoon: 050 361 32 21 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Het NierCheck onderzoek in Breda is in volle gang

Het NierCheck onderzoek in Breda is in volle gang

Afgelopen november is in de gemeente Breda het NierCheck onderzoek van start gegaan. Door dit proef-bevolkingsonderzoek kunnen mensen met een hoog risico op nierschade en hart- en vaatziekten, maar dat nog niet weten, worden opgespoord. Hierdoor kunnen ze vroeg behandeld worden om ergere schade te voorkomen. Dit onderzoek gebeurt met behulp van een gratis thuistest, waarmee in de urine de hoeveelheid eiwit kan worden bepaald.

 

In totaal worden 15.000 mensen uitgenodigd om de NierCheck te doen. Inmiddels hebben enkele duizenden mensen tussen de 45 en 80 jaar in de gemeente Breda al een test thuis ontvangen. De reacties van de deelnemers zijn erg positief en de meesten reageren enthousiast op het doel van dit onderzoek. Het aantal mensen dat de test doet is dan ook groot en komt overeen met de verwachtingen van de onderzoekers. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat een afwijkende thuistestuitslag heeft. Deze mensen worden vervolgens uitgenodigd in het Amphia om daar een uitgebreide screening op nier-, hart- en vaatziekten te ondergaan. Daarna krijgen zij en hun huisarts de uitslagen en verder advies.

Met behulp van de eerste ervaringen is de test verder verbeterd. De komende twee maanden zullen de resterende deelnemers een brief met een testpakketje thuis ontvangen. De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen eind dit jaar bekend worden.

“De Niercheck is een mooie en simpele manier om vanuit huis mensen met nierschade op te sporen” zegt dr. Ronald van Etten, internist en nierspecialist, Amphia, Breda. “Dagelijks zien we de gevolgen van nierziekten en zie ik ook de mogelijkheden om op tijd maatregelen te nemen om zo verdere problemen tegen te gaan. Ik ben dus erg blij dat zo veel mensen meedoen aan het NierCheck onderzoek in onze regio. We kunnen zo mensen op tijd helpen. Dus als je een Niercheck in de brievenbus krijg;  doe er aan mee!”

Ron Gansevoort, hoogleraar Interne Geneeskunde, UMC Groningen: “Als nierspecialist zie ik iedere dag in mijn dialyse afdeling de problemen van nierpatiënten. Het zou mooi zijn als we met een urinetest ziekten vroeg opsporen zodat dialyse en ook hart- en vaatziekten voorkomen kunnen worden. Dit proef-bevolkingsonderzoek biedt een unieke kans om dat aan te tonen. Ik hoop dan ook dat dit project in Breda slaagt en dat we stappen kunnen zetten op weg naar bevolkingsonderzoek voor heel Nederland.”

“Als huisartsen zijn we alert bij het opsporen en controleren van mensen met nierschade” zegt Birgitte Evers-Roeten, huisarts en kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten “vooral bij de periodieke controles van mensen met chronische ziekten zoals suikerziekte en/of hoge bloeddruk. Beginnende nierschade merk je niet snel, daarom is de Niercheck een mooi initiatief waar ik graag aan meewerk. Dit onderzoek helpt om mensen met beginnende nierschade op te sporen, zodat huisartsen hen kunnen adviseren en waar nodig behandelen om erger te voorkomen.”

Het NierCheck onderzoek is een samenwerking tussen de Nierstichting, het Amphia , huisartsen uit de regio Breda, het Universitair Medisch Centrum in Groningen, en de bedrijven Healthy.io en Copernicus Interchange Technology. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken.

NierCheck onderzoek wordt weer hervat

NierCheck gaat van start!

Deze week gaat het NierCheck onderzoek van start! De eerste mannen en vrouwen in de leeftijd van 45 t/m 80 jaar wonende in de gemeente Breda worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Via de post zullen ze een uitnodiging ontvangen en een urinetest.

NierCheck informatieavond

NierCheck informatieavond

Op dinsdagavond 1 oktober organiseert het Amphia ziekenhuis, samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nierstichting een informatieavond over het NierCheck onderzoek. De informatieavond is bedoeld voor huisartsen en POH’s in de regio Breda. Geïnteresseerde doktersassistenten zijn ook welkom om aan deze avond deel te nemen.

Tijdens de avond zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade en de consequenties voor cardiovasculair risicomanagement en de aanleiding en onderzoeksopzet van het NierCheck onderzoek zullen worden besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de onderzoekers en de betrokken (huis)artsen. In de bijlage vindt u het programma voor deze avond en meer informatie over het onderzoek.

Wanneer & waar:

  • Dinsdag 1 oktober 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Kenniscentrum in het Amphia ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden (via niercheck@umcg.nl) wordt gewaardeerd i.v.m. de organisatie. Accreditatie is aangevraagd.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de NierCheck onderzoekers.