Selecteer een pagina
Nierschade beter opgespoord door thuistest

Nierschade beter opgespoord door thuistest

Onderzoek naar het vroeg opsporen van nierschade met een eenvoudige urinetest blijkt succesvol. “Dit is een belangrijke stap in de richting van bevolkingsonderzoek naar nierschade”, aldus Ron Gansevoort, hoogleraar Nierziekten van het UMCG. De onderzoeksresultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijk magazine The Lancet.

In Nederland hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen chronische nierschade, maar een groot deel van deze mensen weet dit niet. Als we niets doen, wordt chronische nierschade in 2040 doodsoorzaak nummer 5 wereldwijd. Door nierschade vroeg op te sporen, kunnen mensen sneller behandeld worden en kan nierfalen beter worden voorkomen. Prof. dr. Ron Gansevoort van UMC Groningen heeft het NierCheck-project geleid: “De gevolgen van nierschade zijn enorm. In de eerste plaats voor de gezondheid van de betrokkenen en voor hun omgeving. Daarnaast voor de maatschappij vanwege de hoge kosten door dialyse, transplantatie en andere gezondheidsproblemen. Het onderzoek moest duidelijk maken of de NierCheck gezondheidswinst en kostenbesparing oplevert.”

Veelbelovende resultaten
Het NierCheck-onderzoek heeft aangetoond dat men graag meedoet met de simpele thuistest. Een eenvoudige thuistest, waarbij de deelnemer thuis wat  urine verzamelt in een buisje en vervolgens dit buisje opstuurt naar een laboratorium, bleek heel effectief. Zo’n 60% van de aangeschreven personen deed mee aan het onderzoek. Bij 3,3% werd teveel eiwit in de urine gevonden, waarop zij uitgenodigd werden voor vervolgonderzoek. Bijna elke deelnemer met verhoogd risico in de thuistest liet aanvullend onderzoek doen in het Amphia ziekenhuis, ondanks de COVID-19 maatregelen op dat moment. Van de mensen met aangetoonde nierschade ging uiteindelijk slechts 54% naar de huisarts voor behandeling. Vervolgonderzoek moet ertoe leiden dat meer mensen naar de huisarts gaan om zich te laten behandelen om dialyse, niertransplantatie en hart- en vaatziekten te voorkomen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het belangrijkste internationale medische vakblad The Lancet. De resultaten van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening tonen dat de medische winst kan worden behaald tegen acceptabele kosten.

De app gebruikt in het NierCheck onderzoek werkte helaas minder goed. Een deel van de mensen waarbij de app aangaf dat er mogelijk sprake was van nierschade, bleek uiteindelijk geen nierschade te hebben. Er wordt momenteel gewerkt aan een verbeterde versie van de app.

Vervolgonderzoek
De Nierstichting, de onderzoekers, het Amphia, de gemeente Breda, huisartsen en laboranten in de regio zijn er met de NierCheck in geslaagd goed samen te werken aan vroegopsporing. Om nog meer gezondheidswinst te behalen, hebben al deze partijen opnieuw de krachten gebundeld in een vervolgonderzoek in de regio Breda. Dit doen zij samen met Dutch CardioVascular Alliance, de Hartstichting, het Diabetesfonds, een groot aantal onderzoekers en verschillende private partners.

De volledige artikelen zijn gepubliceerd in the Lancet en eClinicalMedicine.

NierCheck wordt uitgebreid en vervolgd in nieuw grootschalig onderzoek

NierCheck wordt uitgebreid en vervolgd in nieuw grootschalig onderzoek

Er komt een nieuw grootschalig onderzoek in vier regio´s in Nederland om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. In totaal zullen 160.000 mensen voor dit onderzoek worden uitgenodigd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in ons land in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Hiermee moet de ziektelast bij mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade worden verlaagd.

Dit Check@Home-onderzoek is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA) in samenwerking met de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds. In Nederland is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen, zoals bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoeken op kanker. Dit terwijl je deze aandoeningen bijvoorbeeld op basis van eiwit in de urine in vroeg stadium zou kunnen opsporen.

Niet opgemerkt
Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting: “Bij zo’n 20 tot 50% van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor diabetes type 2, chronische nierschade, of een hart- of vaataandoening. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen.”
“Veel mensen met diabetes type 2 krijgen binnen 10 jaar na de diagnose ook andere chronische aandoeningen. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten (49%),” vult Rens Vandeberg, algemeen directeur a.i. van het Diabetesfonds aan.

Impact
Het vroeger opsporen, tijdig behandelen en voorkomen van (verergering van) ziekten heeft voor de drie fondsen hoge prioriteit. Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting toenemen, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Met een verder groeiende impact op vroegtijdige sterfte, de kwaliteit van leven en de participatie van individuen in de samenleving en zorgkosten tot gevolg.

Thuistest
In totaal zullen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) uitgenodigd worden om mee te doen met het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. Deze thuistest zal onder andere bestaan uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum, om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Levensreddend
Voor het onderzoek is een groot samenwerkingsverband opgericht met als doel om uiteindelijk voor alle inwoners van Nederland tussen 50 en 75 jaar, een landelijke en laagdrempelige kosteneffectieve aanpak te ontwikkelen om hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen, de juiste behandeling in te zetten en hiermee (progressie van) deze aandoeningen en complicaties hiervan te voorkomen. Zo kunnen levens gered worden.

Eerder onderzoek
Het Check@Home onderzoek borduurt voort op eerdere onderzoeken, waaronder het NierCheck onderzoek. Annemiek Dorgelo, programmamanager Preventie van de Nierstichting: “Dit onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd in Breda heeft aangetoond dat de Nederlandse bevolking bereid is om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Ook laat dit onderzoek zien, dat door de bevolking te screenen op eiwitverlies in de urine, mensen met nog niet ontdekte risicofactoren voor chronische nierschade en hart- en vaatziekten worden opgespoord, die baat hebben bij behandeling.”

Subsidie
Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en verschillende private partners.

Foto: Marco de Swart. 

De laatste deelnemers zijn uitgenodigd!

De laatste deelnemers zijn uitgenodigd!

De laatste deelnemers voor het NierCheck onderzoek zijn inmiddels uitgenodigd! We geven alle deelnemers nog de tijd om de urinetest(en) te doen en om naar het vervolgonderzoek in het Amphia te komen tot het eind van januari 2021. Daarna sluiten we het onderzoek af en zullen we de resultaten van het onderzoek gaan bekijken. Mocht u nog iets kwijt willen over het onderzoek, kunt u ons via de website een berichtje sturen of ons een e-mail sturen (niercheck@umcg.nl).

NierCheck onderzoek wordt weer hervat

NierCheck onderzoek wordt weer hervat

In verband met de uitbraak van het coronavirus waren wij genoodzaakt om het NierCheck onderzoek tijdelijk stop te zetten. Nu de situatie omtrent het coronavirus weer verbeterd, kunnen we het onderzoek deze week weer hervatten.

Als u de NierCheck test nog heeft liggen, kunt u deze test nu weer doen. U ontvangt binnen 3 weken van ons de uitslag van de urinetest. Als u de test niet meer heeft, maar u wel graag mee wilt doen. Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar niercheck@umcg.nl of door ons te bellen op 050-3613221 (maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur). We zullen u dan een nieuwe test opsturen.

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om naar het Amphia ziekenhuis te komen voor het vervolgonderzoek. De deelnemers zullen hierover een brief ontvangen.

Het ziekenhuis houdt uiteraard rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM en vraagt ook aan u om maatregelen te nemen. Hierbij geldt het houden van 1.5 meter afstand tot andere personen. Ook vragen wij u op een ander moment te komen wanneer u klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, hoesten en niezen, óf als u contact hebt met iemand die het Corona-virus heeft. Wij verzoeken u ook om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor verdere informatie over de Corona maatregelen in het ziekenhuis kunt u kijken op www.amphia.nl.

 

NierCheck onderzoek tijdelijk stop gezet i.v.m. coronavirus

NierCheck onderzoek tijdelijk stop gezet i.v.m. coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om het NierCheck onderzoek tijdelijk stop te zetten.

De urinetesten worden nog wel verwekt. Ook worden de uitslagen van de urinetesten naar de deelnemers verstuurd. Er worden op dit moment geen vervolgtesten verstuurd. Ook is het momenteel niet mogelijk om voor het vervolgonderzoek naar het Amphia ziekenhuis te komen. Wanneer de situatie omtrent het coronavirus verbetert, wordt het onderzoek hervat. De deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Houd voor de meest recente informatie deze website in de gaten. Bij vragen kunt u contact opnemen met het NierCheck onderzoeksteam:
     – E-mail: niercheck@umcg.nl
     – Telefoon: 050 361 32 21 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Nierschade beter opgespoord door thuistest

Het NierCheck onderzoek in Breda is in volle gang

Afgelopen november is in de gemeente Breda het NierCheck onderzoek van start gegaan. Door dit proef-bevolkingsonderzoek kunnen mensen met een hoog risico op nierschade en hart- en vaatziekten, maar dat nog niet weten, worden opgespoord. Hierdoor kunnen ze vroeg behandeld worden om ergere schade te voorkomen. Dit onderzoek gebeurt met behulp van een gratis thuistest, waarmee in de urine de hoeveelheid eiwit kan worden bepaald.

 

In totaal worden 15.000 mensen uitgenodigd om de NierCheck te doen. Inmiddels hebben enkele duizenden mensen tussen de 45 en 80 jaar in de gemeente Breda al een test thuis ontvangen. De reacties van de deelnemers zijn erg positief en de meesten reageren enthousiast op het doel van dit onderzoek. Het aantal mensen dat de test doet is dan ook groot en komt overeen met de verwachtingen van de onderzoekers. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat een afwijkende thuistestuitslag heeft. Deze mensen worden vervolgens uitgenodigd in het Amphia om daar een uitgebreide screening op nier-, hart- en vaatziekten te ondergaan. Daarna krijgen zij en hun huisarts de uitslagen en verder advies.

Met behulp van de eerste ervaringen is de test verder verbeterd. De komende twee maanden zullen de resterende deelnemers een brief met een testpakketje thuis ontvangen. De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen eind dit jaar bekend worden.

“De Niercheck is een mooie en simpele manier om vanuit huis mensen met nierschade op te sporen” zegt dr. Ronald van Etten, internist en nierspecialist, Amphia, Breda. “Dagelijks zien we de gevolgen van nierziekten en zie ik ook de mogelijkheden om op tijd maatregelen te nemen om zo verdere problemen tegen te gaan. Ik ben dus erg blij dat zo veel mensen meedoen aan het NierCheck onderzoek in onze regio. We kunnen zo mensen op tijd helpen. Dus als je een Niercheck in de brievenbus krijg;  doe er aan mee!”

Ron Gansevoort, hoogleraar Interne Geneeskunde, UMC Groningen: “Als nierspecialist zie ik iedere dag in mijn dialyse afdeling de problemen van nierpatiënten. Het zou mooi zijn als we met een urinetest ziekten vroeg opsporen zodat dialyse en ook hart- en vaatziekten voorkomen kunnen worden. Dit proef-bevolkingsonderzoek biedt een unieke kans om dat aan te tonen. Ik hoop dan ook dat dit project in Breda slaagt en dat we stappen kunnen zetten op weg naar bevolkingsonderzoek voor heel Nederland.”

“Als huisartsen zijn we alert bij het opsporen en controleren van mensen met nierschade” zegt Birgitte Evers-Roeten, huisarts en kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten “vooral bij de periodieke controles van mensen met chronische ziekten zoals suikerziekte en/of hoge bloeddruk. Beginnende nierschade merk je niet snel, daarom is de Niercheck een mooi initiatief waar ik graag aan meewerk. Dit onderzoek helpt om mensen met beginnende nierschade op te sporen, zodat huisartsen hen kunnen adviseren en waar nodig behandelen om erger te voorkomen.”

Het NierCheck onderzoek is een samenwerking tussen de Nierstichting, het Amphia , huisartsen uit de regio Breda, het Universitair Medisch Centrum in Groningen, en de bedrijven Healthy.io en Copernicus Interchange Technology. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken.