Selecteer een pagina
Nierschade beter opgespoord door thuistest

Nierschade beter opgespoord door thuistest

Onderzoek naar het vroeg opsporen van nierschade met een eenvoudige urinetest blijkt succesvol. “Dit is een belangrijke stap in de richting van bevolkingsonderzoek naar nierschade”, aldus Ron Gansevoort, hoogleraar Nierziekten van het UMCG. De onderzoeksresultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijk magazine The Lancet.

In Nederland hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen chronische nierschade, maar een groot deel van deze mensen weet dit niet. Als we niets doen, wordt chronische nierschade in 2040 doodsoorzaak nummer 5 wereldwijd. Door nierschade vroeg op te sporen, kunnen mensen sneller behandeld worden en kan nierfalen beter worden voorkomen. Prof. dr. Ron Gansevoort van UMC Groningen heeft het NierCheck-project geleid: “De gevolgen van nierschade zijn enorm. In de eerste plaats voor de gezondheid van de betrokkenen en voor hun omgeving. Daarnaast voor de maatschappij vanwege de hoge kosten door dialyse, transplantatie en andere gezondheidsproblemen. Het onderzoek moest duidelijk maken of de NierCheck gezondheidswinst en kostenbesparing oplevert.”

Veelbelovende resultaten
Het NierCheck-onderzoek heeft aangetoond dat men graag meedoet met de simpele thuistest. Een eenvoudige thuistest, waarbij de deelnemer thuis wat  urine verzamelt in een buisje en vervolgens dit buisje opstuurt naar een laboratorium, bleek heel effectief. Zo’n 60% van de aangeschreven personen deed mee aan het onderzoek. Bij 3,3% werd teveel eiwit in de urine gevonden, waarop zij uitgenodigd werden voor vervolgonderzoek. Bijna elke deelnemer met verhoogd risico in de thuistest liet aanvullend onderzoek doen in het Amphia ziekenhuis, ondanks de COVID-19 maatregelen op dat moment. Van de mensen met aangetoonde nierschade ging uiteindelijk slechts 54% naar de huisarts voor behandeling. Vervolgonderzoek moet ertoe leiden dat meer mensen naar de huisarts gaan om zich te laten behandelen om dialyse, niertransplantatie en hart- en vaatziekten te voorkomen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het belangrijkste internationale medische vakblad The Lancet. De resultaten van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening tonen dat de medische winst kan worden behaald tegen acceptabele kosten.

De app gebruikt in het NierCheck onderzoek werkte helaas minder goed. Een deel van de mensen waarbij de app aangaf dat er mogelijk sprake was van nierschade, bleek uiteindelijk geen nierschade te hebben. Er wordt momenteel gewerkt aan een verbeterde versie van de app.

Vervolgonderzoek
De Nierstichting, de onderzoekers, het Amphia, de gemeente Breda, huisartsen en laboranten in de regio zijn er met de NierCheck in geslaagd goed samen te werken aan vroegopsporing. Om nog meer gezondheidswinst te behalen, hebben al deze partijen opnieuw de krachten gebundeld in een vervolgonderzoek in de regio Breda. Dit doen zij samen met Dutch CardioVascular Alliance, de Hartstichting, het Diabetesfonds, een groot aantal onderzoekers en verschillende private partners.

De volledige artikelen zijn gepubliceerd in the Lancet en eClinicalMedicine.