Selecteer een pagina
Het NierCheck onderzoek in Breda is in volle gang

Het NierCheck onderzoek in Breda is in volle gang

Afgelopen november is in de gemeente Breda het NierCheck onderzoek van start gegaan. Door dit proef-bevolkingsonderzoek kunnen mensen met een hoog risico op nierschade en hart- en vaatziekten, maar dat nog niet weten, worden opgespoord. Hierdoor kunnen ze vroeg behandeld worden om ergere schade te voorkomen. Dit onderzoek gebeurt met behulp van een gratis thuistest, waarmee in de urine de hoeveelheid eiwit kan worden bepaald.

 

In totaal worden 15.000 mensen uitgenodigd om de NierCheck te doen. Inmiddels hebben enkele duizenden mensen tussen de 45 en 80 jaar in de gemeente Breda al een test thuis ontvangen. De reacties van de deelnemers zijn erg positief en de meesten reageren enthousiast op het doel van dit onderzoek. Het aantal mensen dat de test doet is dan ook groot en komt overeen met de verwachtingen van de onderzoekers. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat een afwijkende thuistestuitslag heeft. Deze mensen worden vervolgens uitgenodigd in het Amphia om daar een uitgebreide screening op nier-, hart- en vaatziekten te ondergaan. Daarna krijgen zij en hun huisarts de uitslagen en verder advies.

Met behulp van de eerste ervaringen is de test verder verbeterd. De komende twee maanden zullen de resterende deelnemers een brief met een testpakketje thuis ontvangen. De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen eind dit jaar bekend worden.

“De Niercheck is een mooie en simpele manier om vanuit huis mensen met nierschade op te sporen” zegt dr. Ronald van Etten, internist en nierspecialist, Amphia, Breda. “Dagelijks zien we de gevolgen van nierziekten en zie ik ook de mogelijkheden om op tijd maatregelen te nemen om zo verdere problemen tegen te gaan. Ik ben dus erg blij dat zo veel mensen meedoen aan het NierCheck onderzoek in onze regio. We kunnen zo mensen op tijd helpen. Dus als je een Niercheck in de brievenbus krijg;  doe er aan mee!”

Ron Gansevoort, hoogleraar Interne Geneeskunde, UMC Groningen: “Als nierspecialist zie ik iedere dag in mijn dialyse afdeling de problemen van nierpatiënten. Het zou mooi zijn als we met een urinetest ziekten vroeg opsporen zodat dialyse en ook hart- en vaatziekten voorkomen kunnen worden. Dit proef-bevolkingsonderzoek biedt een unieke kans om dat aan te tonen. Ik hoop dan ook dat dit project in Breda slaagt en dat we stappen kunnen zetten op weg naar bevolkingsonderzoek voor heel Nederland.”

“Als huisartsen zijn we alert bij het opsporen en controleren van mensen met nierschade” zegt Birgitte Evers-Roeten, huisarts en kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten “vooral bij de periodieke controles van mensen met chronische ziekten zoals suikerziekte en/of hoge bloeddruk. Beginnende nierschade merk je niet snel, daarom is de Niercheck een mooi initiatief waar ik graag aan meewerk. Dit onderzoek helpt om mensen met beginnende nierschade op te sporen, zodat huisartsen hen kunnen adviseren en waar nodig behandelen om erger te voorkomen.”

Het NierCheck onderzoek is een samenwerking tussen de Nierstichting, het Amphia , huisartsen uit de regio Breda, het Universitair Medisch Centrum in Groningen, en de bedrijven Healthy.io en Copernicus Interchange Technology. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken.