Selecteer een pagina

Op dinsdagavond 1 oktober organiseert het Amphia ziekenhuis, samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nierstichting een informatieavond over het NierCheck onderzoek. De informatieavond is bedoeld voor huisartsen en POH’s in de regio Breda. Geïnteresseerde doktersassistenten zijn ook welkom om aan deze avond deel te nemen.

Tijdens de avond zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade en de consequenties voor cardiovasculair risicomanagement en de aanleiding en onderzoeksopzet van het NierCheck onderzoek zullen worden besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de onderzoekers en de betrokken (huis)artsen. In de bijlage vindt u het programma voor deze avond en meer informatie over het onderzoek.

Wanneer & waar:

  • Dinsdag 1 oktober 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Kenniscentrum in het Amphia ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden (via niercheck@umcg.nl) wordt gewaardeerd i.v.m. de organisatie. Accreditatie is aangevraagd.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de NierCheck onderzoekers.